ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ผู้อำนวยการโรงเรียน
dot
dot
dot
dot
นายมนัส แสวงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ
dot
dot
หน้าแรก / เมนูหลัก
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletฝ่ายบริหาร
bulletบุคลากร
bulletการบริหารงาน
bulletแผนผังโรงเรียน
bulletข้อมูลบุคลากร/นักเรียน
dot
เอกสารดาวโหลด
dot
bulletงานงบประมาณ
bulletงานวิชาการ
bulletงานบริหารบุคคล
bulletงานบริหารทั่วไป
bulletประกาศรับสมัครงาน
dot
กล่องรับข่าวสารโรงเรียน

dot
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่น่าสนใจ
dot
bulletสพป.กระบี่ E-office
bulletคุรุสภา
bulletสสวท.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletสำนักงาน สกสค.
bulletสำนักงาน กคศ.
bulletกพร.สพฐ.
bulletสำนักงาน ก.พ.
bulletกรมศาสนา
bulletฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
bulletศูนย์วิจัยและพัฒนา
bulletschool net
bulletNecTec
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletค้นหาข้อมูลภาครัฐ
bulletกรมจัดหางาน
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletกองทุนเพื่อการศึกษา
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสำนักงาน สมศ.
bulletครูไทยหัวใจไอที
bulletครูพันธ์ใหม่ดอทคอม
bulletTRUE ปลูกปัญญา
bulletโทรทัศน์ครู
bulletกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
bulletwww.google.com
bulletwww.hotmail.com
bulletwww.facebook.com
bulletwww.kruwit.com
dot
หน่วยงาน สพฐ.
dot
bulletโรงเรียนในฝัน
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ.
bulletมุมนักเรียน Student
bulletห้องพักครู Teacher
bulletมุมศึกษานิเทศก์
bulletศูนย์ปฏิบัติการ GPA
bulletศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.
bulletห้องผู้บริหาร Director
dot
หนังสือพิมพ์รายวัน
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคมชัดลึก


สทศ.
ครูบ้านนอกดอทคอม
กรมบัญชีกลาง


ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านบางเจริญ

   สถานศึกษา  น้ำเงิน - ขาว  โรงเรียนบ้านบางเจริญ ได้กำเนิดขึ้นด้วยความร่วมมือของ ชาวบ้าน  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  ได้สร้างอาคารชั่วคราว  ขนาด  2 ห้องเรียน เปิดทำการเมื่อวันที่  9 พฤษภาคม  พ.ศ. 2509  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีนักเรียน  28  คน  ครู 1คนคือนางประจวบชัยทอง รักษาการใน ตำแหน่งครูใหญ่
                   พ.ศ. 2515  นายประทุม  คมกล้า  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่จนถึงปี พ.ศ. 2522
                   พ.ศ. 2518  ขยายถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
                   พ.ศ. 2519  สมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จมามอบธงลูกเสือชาวบ้านที่โรงเรียน
                   พ.ศ. 2522  นายชาลี  กอบัว  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
                   พ.ศ. 2525  เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร
                   พ.ศ. 2527  เป็นโรงเรียนผู้นำการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
                   พ.ศ. 2528  เป็นผู้นำการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
                   พ.ศ. 2528 ยกฐานะผู้บริหารจากครูจากครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่โดยแต่งตั้ง
                                    นายชาลี  กอบัว  เป็นอาจารย์ใหญ่             
                   พ.ศ. 2530  เป็นโรงเรียนในโครงการ  กศ.พช.
                   พ.ศ. 2530  เปิดเรียนชั้นเด็กเล็ก
                   พ.ศ. 2530  เป็นโรงเรียนผู้นำการพัฒนาหลักสูตร  ของกรมวิชาการ
                   พ.ศ. 2533  เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตร  ของกรมวิชาการ
                   พ.ศ. 2534  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
                   พ.ศ. 2537  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดสอนชั้นอนุบาล
                   พ.ศ. 2538  เป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  กระทรวงศึกษาธิการ
                   พ.ศ. 2538  ยกฐานะโรงเรียนจากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  โดยแต่งตั้ง  
                                     นายชาลี  กอบัว  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
                   พ.ศ. 2540  เป็นโรงเรียนปฏิรูปก่อนการปฏิรูปของจังหวัดกระบี่
                   พ.ศ. 2541  เป็นโรงเรียนเครือข่ายปฏิรูปโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา
 Copyright © 2011 All Rights Reserved. Lampanee Webmaster